Ηλεκτρονικό Περιοδικό
Δημοσίου Δικαίου

Προδημοσιεύσεις / Επίκαιρα Θέματα

Η πτήση του Συντάγματος

Η Βασιλική Χρήστου παρουσιάζει το βιβλίο The Flight of Icarus, European Legal Responses Resulting from the Financial Crisis του Γιάννη Δρόσου (Hart, 2020).

Παρατηρήσεις στην Απόφαση ΔΕΕ της 25ης Φεβρουαρίου 2021 στην υπόθεση C-658/19, Επιτροπή κατά Ισπανίας

Παρατηρήσεις στην Απόφαση ΔΕΕ της 25ης Φεβρουαρίου 2021 επί της υπόθεσης C-658/19, Επιτροπή κατά Ισπανίας

Ο Ιωάννης Κούρτης σχολιάζει την απόφαση ΔΕΕ της 25ης Φεβρουαρίου 2021 επί της υπόθεσης C-658/19, Επιτροπή κατά Ισπανίας. Η απόφαση αφορά την παγίωση της νομολογίας του ΔΕΕ για τον νέο μηχανισμό, ενός σταδίου, για την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στα κράτη μέλη λόγω παράλειψης μεταφοράς ενωσιακής Οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη τους.