Ηλεκτρονικό Περιοδικό
Δημοσίου Δικαίου

Η καλωδιακή τηλεόραση. Νομική οριοθέτηση και συνταγματική προσέγγιση, Γιάννα Π. Κική

Παρουσίαση:

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ επανεκδίδουν σε ηλεκτρονική μορφή το βιβλίο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, Γιάννας Π. Κική, «Η καλωδιακή τηλεόραση – νομική οριοθέτηση και συνταγματική προσέγγιση».

Διανύοντας ήδη την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, η τεχνολογία αναπτύσσεται πλέον με ιλιγγιώδη ρυθμό, αλλάζοντας δραματικά τους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται η μαζική επικοινωνία. Έχουμε πλέον νέα δεδομένα από αυτά της δεκαετίας του 1980, εποχή της ραδιοτηλεοπτικής έκρηξης και της «Τηλεόρασης χωρίς Σύνορα», που σηματοδότησε την εκκίνηση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων στο πεδίο της μαζικής επικοινωνίας, με τη δορυφορική και καλωδιακή διασυνοριακή τηλεόραση στην πρώτη γραμμή, να εισβάλλουν στην καθημερινότητα του Ευρωπαίου πολίτη.

Η εξέλιξη συνεχίζεται, στο πλαίσιο όμως αυτό, και υπό τα νέα δεδομένα, το πόνημα της Γιάννας Κική για την Καλωδιακή Τηλεόραση παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ, κατέχοντας μια ξεχωριστή θέση ως σύγγραμμα αναφοράς στη βιβλιογραφία του Δικαίου της Επικοινωνίας και των ΜΜΕ. Πρόκειται για ένα ερευνητικό έργο που πέρα από τη συνταγματική προσέγγιση της καλωδιακής τηλεόρασης, αναλύει ενδελεχώς και με μεγάλη μαεστρία το πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο της μαζικής επικοινωνίας στην Ελλάδα, συνολικά. Και με την έννοια αυτή, αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για κάθε ερευνητή που θα ήθελε να εντρυφήσει στα νομικά ζητήματα της ελληνικής ραδιοτηλεόρασης.

Διαβάστε και αποθηκεύστε το e-book εδώ.

Περιεχόμενα:

Προλεγόμενα

Πρόλογος  Ν. Κ. Αλιβιζάτου

Συντομογραφίες

Εισαγωγή

Α. Τα πραγματολογικά δεδομένα

Β. Σκοπός της παρούσας μελέτης

ΜΕΡΟΣ Α΄

Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ι

Νομική οριοθέτηση της καλωδιακής τηλεόρασης

Κεφάλαιο πρώτο

Ανάλυση με βάση τον ορισμό της παραδοσιακής τηλεόρασης

Παρ.1. Η ατολμία ως προς τη νομική αντιμετώπιση της τηλεόρασης

Παρ.2. Ο νομικός ορισμός της παραδοσιακής τηλεόρασης

2α. Τα βασικά στοιχεία τον ορισμού

2β. Διχογνωμίες σχετικά με τα στοιχεία αυτά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Προς ένα νομικό ορισμό της καλωδιακής τηλεόρασης

Παρ.1. Από διεθνή κείμενα

1 α. Διεθνή συμβατικά κείμενα

1αα. Οι διεθνείς συμβάσεις τηλεπικοινωνιών

1αβ. Οι διεθνείς συμβάσεις σχετικά με το διάστημα

1αβα. Η θέση ως προς τους δορυφόρους DBS

1αββ. Η πρόσβαση στο διάστημα

1αγ. Οι διεθνείς συμβάσεις για την αναγνώριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

1αγα. Οι συμβάσεις που αποτελούν και εσωτερικό δίκαιο

1αδ. Οι επιταγές της Συνθήκης της ΕΟΚ

1αε. Οι πράξεις του Συμβουλίου της Ευρώπης

1αεα. Η Σύμβαση για τη διασυνοριακή τηλεόραση

1αεβ. Η Ευρωπαϊκή σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου

1β. Δεσμευτικά διεθνή κείμενα

1βα. Η οδηγία της ΕΟΚ

1γ. Μη δεσμευτικά διεθνή κείμενα

1γα. Τα μη δεσμευτικά κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης

1γβ. Άλλα διεθνή κείμενα

1γβα. Με προέλευση τις δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών

1γββ. Περιφερειακά διεθνή κείμενα

1γββα. Από την αμερικανική ήπειρο

1γβββ. Από την αφρικανική ήπειρο

1γββγ. Από τη ΔΑΣΕ

Παρ.2. Από κείμενα του εσωτερικού δικαίου

2α. Το γράμμα και η ερμηνεία του Συντάγματος

2αα. Το ελληνικό Σύνταγμα

2αβ. Ξένα Συντάγματα

2αβα. Γαλλία

2αββ. Γερμανία

2αβγ. Ιταλία

2αβδ. Ισπανία

2αβε. Πορτογαλία

2αβστ. ΗΠΑ

2β. Νομοθετικοί προσδιορισμοί

2βα. Η νομοθεσία για τη ραδιοτηλεόραση

2ββ. Η νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Συνέπειες του ορισμού ως προς την καλωδιακή εκπομπή και λήψη

Παρ.1. Η νομική έννοια της καλωδίακής εκπομπής

Παρ.2. Η νομική έννοια της καλωδιακής λήψης

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Η τεχνολογική διάσταση: Τα είδη της καλωδιακής τηλεόρασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η δικτύωση των επικοινωνιακών μέσων: Ανάλυση των επιμέρους όρων

Παρ.1: Η καλωδιακή υπηρεσία

1α. Συγκριτικά δεδομένα

1β. Η έννοια του «καναλιού»

1γ. Η βασική παροχή

1γα. Η βασική παροχή ως αντίβαρο της επικουρικής υπηρεσίας

1γβ. Η ιδιωτική τηλεόραση τοπικής εμβέλειας

1γβα. Η κοινωνική αποστολή της ραδιοτηλεόρασης

1γββ. Η τοπική εμβέλεια

1δ. Το θεσμικό δίκτυο (institutional network)

1ε. Η ελληνική ρύθμιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Μορφές καλωδιακής τηλεόρασης: Νομικές διακρίσεις

Παρ.1 Τα είδη της καλωδίωσης

1α. Ενεργητική καλωδίωση

1αα. Η έννοια της ενεργητικής καλωδιακής τηλεόρασης

1αβ. Τα νομικά προβλήματα που αναφύονται από τη διάκριση

1αβα. Προβλήματα δημόσιου δικαίου

1αβαα. Σχετικά με τη λειτουργία των σταθμών

1αβαβ. Σχετικά με την εγκατάσταση των δικτύων

1αββ. Προβλήματα κοινοτικού δικαίου

1αβγ. Προβλήματα δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας

1αβγα. Κριτήρια για την αναγνώριση δικαιωμάτων κατά την καλωδιακή διάδοση

1αβγβ. Συγκριτική άποψη σχετικά με την έννοια της ενεργητικής καλωδιακής τηλεόρασης

1αβδ. Η προβληματική του «κοινού μεταφορέα»

1αβδα. Οι επιταγές του common law και πιθανές προεκτάσεις

1β. Παθητική καλωδίωση

1βα. Οριοθέτηση

1ββ. Εξωτερική παθητική καλωδίωση

1ββα. Η νομική προσέγγιση

1βγ. Εσωτερική παθητική καλωδίωση

1γ. Καλωδιακή τηλεόραση συνδρομητών

Παρ.2 Η νομική φύση της μετάδοσης

2α. Η σύγχρονη μετάδοση: Διασαφήνιση της έννοιας

2β. Η έννοια της αναμετάδοσης

2γ. Η δορυφορική διάδοση

2γα. Από τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο

2γβ. Από ραδιοτηλεοπτικό δορυφόρο

2γβα. Οι δορυφόροι άμεσης λήψης (Direct Broadcasting Satellites)

2γββ. Η δορυφορική ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Τα είδη του παρεχόμενου προγράμματος

Παρ.1 Πρωτογενής εκπομπή

Παρ.2 Παράγωγη εκπομπή

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Αναλογίες με την παραδοσιακή τηλεόραση: Η νομική προσέγγιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Οι ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες

Παρ.1: Η νομική φύση του φάσματος (spectrum)

1α. Η προβληματική του δημόσιου δικαίου

1β. Η προβληματική του δημόσιου διεθνούς δικαίου

Παρ.2: Η νομική φύση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων

2α. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ως τμήμα του domaine public

2β. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ως «πράγματα» κατά την έννοια του ΑΚ

2γ. Ειδικά, η διάταξη 966 ΑΚ

2γα. Αναλογίες προς τις ρυθμίσεις των κοινοχρήστων

Παρ.3. Το ηλεκτρομαγνητικό σήμα

3α. Το σήμα ως πράγμα

3β. Το σήμα ως άυλο αγαθό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η καλωδιακή εγκατάσταση

Παρ.1. Προβλήματα σχετικά με τη δομή του καλωδιακού δικτύου

1α. Η νομική φύση του κεντρικού καλωδιακού αγωγού

1αα. Ο καλωδιακός αγωγός ως δημόσιο πράγμα

1αβ. Οι καλωδιακές συνδέσεις ως δημόσια πράγματα

Παρ.2. Προβλήματα σχετικά με την κατασκευή του καλωδιακού δικτύου

2α. Η κατασκευή του καλωδιακού δικτύου

2αα. Το καλωδιακό δίκτυο ως «τοπικό δίκτυο»

2ααα. Η προβληματική de lege lata

2ααβ. Η προβληματική de lege ferenda

2β. Η αρμοδιότητα της καλωδίωσης

2βα. Η προβληματική de lege lata

2ββ. Η προβληματική de lege ferenda

2ββα. Οι συνταγματικές δεσμεύσεις σχετικά με το αρμόδιο για την εγκατάσταση του καλωδιακού δικτύου όργανο

2βββ. Η σχετική αρμοδιότητα των ΟΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η θεωρία της «σπάνιος»

Παρ.1. Η περίπτωση της ερτζιανής τηλεόρασης

1α. Τα δεδομένα από τη νομική αντιμετώπιση των ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων

1αα. Η φυσική διάσταση

1αβ. Η δημόσια φύση των συχνοτήτων

1αγ. Η σκοτεινή περιοχή

1β. Ο έλεγχος επί της ερτζιανής τηλεόρασης

1βα. Η φύση του έλεγχου

1ββ. Τα αντικείμενα του ελέγχου

Παρ.2. Η περίπτωση της καλωδιακής τηλεόρασης

2α. Η «σπάνις» σε αναφορά με την καλωδιακή εγκατάσταση

2αα. Ο δημόσιος χαρακτήρας των εγκαταστάσεων

2αβ. Η κατάσταση του μονοπωλίου

2β. Ο έλεγχος επί της καλωδιακής τηλεόρασης


ΜΕΡΟΣ Β’

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Ι

Η καλωδιακή τηλεοπτική λήψη: Δομή, περιεχόμενο και οργάνωση ενός ατομικού δικαιώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η συνταγματική προστασία της καλωδιακής τηλεοπτικής λήψης

Παρ.1: Οριοθέτηση και φύση του δικαιώματος

1α. Τα δεδομένα από τη θεωρία και τη γραμματική ερμηνεία των συνταγματικών διατάξεων

1αα. Ειδικά, η άποψη της ελληνικής θεωρίας

1β. Η συστηματική ερμηνεία των σχετικών διατάξεων

1βα. Η «διάδοση» σύμφωνα με το γράμμα του Συντάγματος και η σχέση της με την καλωδιακή λήψη

1ββ. Η καλωδιακή τηλεοπτική λήψη ως στοιχείο της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας

1βγ. Οι διεθνείς δεσμεύσεις

1βγα. Από διεθνή συμβατικά κείμενα

1βγβ. Από κείμενα του «soft law»

1βδ. Τάσεις στη συγκριτική συνταγματική θεωρία

Παρ.2. Το περιεχόμενο του δικαιώματος της καλωδιακής τηλεοπτικής λήψης

2α. Η προστασία των τεχνικών υποστηριγμάτων της λήψης

2αα. Η διακίνηση των υποστηριγμάτων

2αβ. Η χρήση των υποστηριγμάτων

2β. Η προστασία της προσωπικότητας

2βα. Ο σχηματισμός της κοινής γνώμης

2ββ. Η νομική φύση της πληροφορίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η (καλωδιακή) ροή της τηλεοπτικής πληροφόρησης

Παρ.1. Η οπτική του καλωδιακού δέκτη – η παθητική πληροφόρηση

1α. Η πρόσβαση στη μαζική πληροφορία

1αα. Οι πήγες πληροφόρησης

1αβ. Η προβληματική της ελευθερίας της πληροφόρησης

1αβα. Οι συνταγματικές ρυθμίσεις

1αβαα. Το minimum πληροφόρησης

1αβαβ. Οι αρχές που διέπουν την πληροφόρηση

1αββ. Η θεωρία του δημόσιου δικαίου

1αβγ. Οι ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής σύμβασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου

1αβδ. Οι αξιώσεις των δημοσιογράφων

1β. Η πρόσβαση στην ατομική πληροφορία

1βα. Προς την κατοχύρωση ενός δικαιώματος στην πληροφορία

1βαα. Η πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα

Παρ.2. Η οπτική του καλωδιακού πομπού – η ενεργητική πληροφόρηση

2α. Το δικαίωμα έκφρασης μέσω της πληροφόρησης

2β. Η λειτουργική συσχέτιση του καλωδιακού πομπού προς τον δέκτη

2βα. Η αρχή της ελεύθερης ροής των πληροφοριών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η οργάνωση του δικαιώματος της καλωδιακής τηλεοπτικής λήψης

Παρ.1. Η ελληνική νομοθετική ρύθμιση

1α. Ο νόμος 1730/1987

1β. Ο νόμος 1866/1989

Παρ.2. Το σύστημα των επιτρεπόμενων περιορισμών της καλωδιακής τηλεοπτικής λήψης

2α. De facto περιορισμοί

2β. Αξιολογικοί περιορισμοί

2γ. Οι περιορισμοί από την Ευρωπαϊκή σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Η καλωδιακή τηλεοπτική εκπομπή: Συνταγματική κατοχύρωση και οργάνωση της άσκησής της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η διάσταση της διάδοσης

Παρ.1. Η ελευθερία της έκφρασης μέσω της καλωδιακής τηλεοπτικής εκπομπής

1α. Η ελευθερία των ανακοινώσεων

1αα. Συνταγματική κατοχύρωση

1αβ. Τα δεδομένα από το διεθνές δίκαιο

1β. Η προστασία του περιεχομένου της διάδοσης

1βα. Τα είδη του προστατευόμενου λόγου

1βαα. Ο λόγος της «τοπικής κοινότητας» στην καλωδιακή τηλεόραση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η επιχειρηματική ελευθερία του εκπομπέα

Παρ.1. Η ιδιωτική εκμετάλλευση των δικτυώσεων

1α. Η παραγωγή

Παρ.2. Η επιχειρηματική δράση των ΟΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Ο λειτουργικός χαρακτήρας του δικαιώματος καλωδιακής τηλεοπτικής εκπομπής

Παρ.1. Η φύση του δικαιώματος

1α. Η εκδοχή του δημόσιου εξ υποκειμένου δικαιώματος

1αα. Τα δεδομένα από τη θεωρία

1αβ. Τα δεδομένα από τη νομολογία

1αγ. Τα δεδομένα από το διεθνές και το κοινοτικό δίκαιο

1αδ. Συνταγματικές αναλογίες

1αδα. Η παιδεία

1αδβ. Ο τύπος

1αδγ. Ο κινηματογράφος

1β. Η εκδοχή ενός δικαιώματος του status mixtus

1βα. Η εκδοχή του κοινωνικού δικαιώματος

1ββ. Η εκδοχή του πολιτικού-συμμετοχικού δικαιώματος

1βγ. Η εκδοχή της θεσμικής εγγύησης

1βδ. Η εκδοχή της εγγύησης θεσμού

1βε. Η εκδοχή του λειτουργικού δικαιώματος

1βστ. Ο συσχετισμός με την έννοια της δημόσιας υπηρεσίας

1γ. Η θέσπιση περιορισμών

1γα. Οι άδειες λειτουργίας

1γβ. Η προοπτική της απορρύθμισης (deregulation)

Παρ.2. Συρροή και σύγκρουση των δικαιωμάτων επικοινωνίας

2α. Η έννοια του δικαιώματος επικοινωνίας

2β. Η σχέση με τα συναφή δικαιώματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η οργάνωση της παροχής μέσω του καλωδιακού δικτύου

Παρ.1. Το δημόσιο μονοπώλιο

1α.Το κρατικό μονοπώλιο

1αβ. Ειδικά, το κρατικό μονοπώλιο της καλωδιακής τηλεόρασης

1β. Η μεγίστη δυνατή απόκλιση

Παρ.2. Η πρόσβαση στην καλωδιακή τηλεοπτική εγκατάσταση

2α. Η ενεργητική πρόσβαση

2αα. Η πρόσβαση στο μέσον

2ααα. Η καλωδιακή εγκατάσταση

2ααβ. Η καλωδιακή εκπομπή

2αβ. Η πρόσβαση στον τηλεοπτικό χρόνο

2αβα. Το δικαίωμα απάντησης

2αββ. Η πρόσβαση των κομμάτων

2β. Η παθητική πρόσβαση

EXCURSUS

Τα θεωρητικά πρότυπα οργάνωσης της καλωδιακής τηλεόρασης και η de lege ferenda εφαρμογή τους

1. Το ραδιοτηλεοπτικό πρότυπο οργάνωσης (the broadcasting model)

2. Το πρότυπο του έντυπου λόγου (the print model)

3. Το πρότυπο της δημόσιας ωφέλειας (the public utility model)

4. Το οργανωτικό πρότυπο του δημόσιου χώρου (the public forum model)

5. Το πρότυπο της ισόρροπης προστασίας (the equitable protection model)

Συμπεράσματα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ

Β. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

Γ. ΠΗΓΕΣ

Επίμετρο της Έλσας Δεληγιάννη

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίvακας 1: Τα νέα μέσα επικοινωνίας (φάσεις εξέλιξης)

Πίνακας 2: Τα νέα μέσα επικοινωνίας (προοπτικές)

Πίνακας 3: ΗΠΑ: Οι 12 πρώτες εταιρείες καλωδίωσης

Πίνακας 4: Το καθαρό εισόδημα της καλωδιακής Βιομηχανίας (ΗΠΑ)

Πίνακας 5: Η διείσδυση του καλωδίου στη Δυτική Ευρώπη

Πίνακας 6: Διείσδυση της ευρωπαϊκής καλωδιακής τηλεόρασης

Πίνακας 7: Ο αριθμός των συνδρομητών σε καλωδιακά τηλεοπτικά δίκτυα

Πίνακας 8: Προβλεπόμενος αριθμός νοικοκυριών με καλωδιακή σύνδεση στην Ευρώπη

Πίνακας 9: Η ευρωπαϊκή δορυφορική τηλεόραση

Πίνακας 10: Είδη καλωδιακών δικτύων

Πίνακας 11: Αλλαγές στη χωρητικότητα των καναλιών (1983-1988)

Προχωράμε σε βιβλιοδεσία και εκτύπωση επαρκούς αριθμού αντιτύπων, προκειμένου να διανέμονται τιμής ένεκεν και να μοιράζονται σε βιβλιοθήκες.

Θέλετε να έχετε πρόσβαση στα νέα e-books και τεύχη του epoliteia.gr νωρίτερα από κάθε άλλον;

Σας ενδιαφέρει να ενημερώνεστε άμεσα για τις νέες δημοσιεύσεις;
Αν ναι, τότε εγγραφείτε στο newsletter μας!