Ηλεκτρονικό Περιοδικό
Δημοσίου Δικαίου

Όροι Χρήσης

1) Σχετικά με εμάς

Το www.epoliteia.gr είναι ένας διαδικτυακός τόπος που φιλοξενεί το νέο τριμηνιαίο, ηλεκτρονικό περιοδικό ελεύθερης πρόσβασης, στο πεδίο του Δημοσίου Δικαίου, το οποίο φιλοξενεί μελέτες, σχόλια νομολογίας, βιβλιοκρισίες και επίκαιρες παρεμβάσεις, μετά από ανώνυμη αξιολόγηση, καθώς και ηλεκτρονικά βιβλία. Ο διαδικτυακός μας τόπος φιλοδοξεί να εισφέρει στον οικείο ακαδημαϊκό χώρο ορισμένα νέα στοιχεία, όπως ιδίως η ελεύθερη πρόσβαση στην ύλη του, η ηλεκτρονική κυκλοφορία με υψηλές τεχνικές προδιαγραφές και η ανώνυμη αξιολόγηση των κειμένων από κριτές.

 Στον διαδικτυακό μας τόπο θα δημοσιεύονται:

–  Ηλεκτρονικά βιβλία

– Άρθρα από 4.000 έως 12.000 λέξεις. Μεγαλύτερης έκτασης μελέτες θα δημοσιεύονται κατ’ εξαίρεσιν. Τα άρθρα του περιοδικού θα δημοσιεύονται μετά από ανώνυμη αξιολόγηση (peer review) από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού, η οποία απαρτίζεται, κατά κύριο λόγο, από καθηγητές Δημοσίου Δικαίου πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και από ανώτατους δικαστές.

– Επίκαιρα θέματα/Παρεμβάσεις, τα οποία θα προδημοσιεύονται στην ιστοσελίδα και θα ενσωματώνονται στην ύλη του περιοδικού.

– Νομολογία: Τα σχόλια Νομολογίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 3.000 λέξεις.

–  Βιβλιοκρισίες, οι οποίες θα πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 1.000 και 3.000 λέξεων.

– Συνταγματική επικαιρότητα, ελληνική και διεθνής (αποφάσεις ξένων δικαστηρίων, μεταφράσεις κειμένων, αναδημοσιεύσεις από ξένα blogs, ανακοινώσεις για συνέδρια και εκδηλώσεις).

–  Συνταγματικό/Κοινοβουλευτικό χρονολόγιο.

Κάθε κείμενο θα πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά.

 Στο τελευταίο τεύχος κάθε έτους του ηλεκτρονικού μας περιοδικού θα περιλαμβάνονται ευρετήρια λημμάτων, συγγραφέων και δικαστικών αποφάσεων. Επίσης θα δημοσιεύονται κείμενα στην αγγλική γλώσσα, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις αναρτήσεις της ιστοσελίδας μας.

Εάν ενδιαφέρεστε να δημοσιεύσετε τη συμβολή σας, μπορείτε να την αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@epoliteia.gr, εκφράζοντας το ενδιαφέρον σας και ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν εδώ.

2) Όροι χρήσης

Οι ακόλουθοι όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epoliteia.gr και η οποία θα αναφέρεται εφεξής ως «epoliteia». To «epoliteia», ανήκει στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου το οποίο εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Κέντρο».

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό μας τόπο.

Σκοπός των Όρων Χρήσης αποτελεί ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο αποκτάτε πρόσβαση, χρησιμοποιείτε και απολαμβάνετε το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τις πρόσθετες λειτουργίες που διατίθενται στο «epoliteia».

Με την πρόσβαση ή τη χρήση του διαδικτυακού μας τόπου επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί αυτούς τους όρους και ότι συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, σας παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση του διαδικτυακού μας τόπου.

Επιτρεπόμενες Χρήσεις

Ο δικτυακός τόπος «epoliteia» με το σύνολο των υπηρεσιών του, του περιεχομένου του, των πληροφοριών και του λογισμικού του είναι διαθέσιμος αποκλειστικά από το «Κέντρο».

Το «Κέντρο» παραχωρεί την άδεια πρόσβασης με δικαίωμα χρήσης στο περιεχόμενο και στις υπηρεσίες του (άρθρα, παρεμβάσεις για επίκαιρα θέματα, σχολιασμός νομολογίας, βιβλιοκρισίες, ηλεκτρονικά βιβλία, εφεξής: «Συμφωνημένο Περιεχόμενο»), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα.

Το δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών μας γίνεται μόνο για σκοπούς α) έρευνας, β) μελέτης και απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του «Κέντρου» ή με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε χρήση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή για εμπορική εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο του Περιεχομένου του epoliteia.

Δεν δικαιούστε να το αναπαράγετε στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό δίκτυο, χωρίς πλήρη αναφορά του epoliteia ως πηγής προέλευσης.

Πνευματικά Δικαιώματα

Με την παρούσα παραχωρείται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης του περιεχομένου του ιστοτόπου και ειδικότερα, η δυνατότητα αναπαραγωγής και αποθήκευσης  τμημάτων του περιεχομένου του σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση και προς το σκοπό έρευνας και μάθησης υπό την προϋπόθεση της έλλειψης πρόθεσης εμπορικής εκμετάλλευσης. Μπορείτε να παραθέτετε σύντομα αποσπάσματα από το περιεχόμενο του ιστοτόπου σε δικό σας κείμενο για την υποστήριξη της γνώμης σας ή την άσκηση κριτικής υπό την προϋπόθεση της παραπομπής στην πηγή προέλευσής του.

Απαγορεύεται και αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οποιαδήποτε άλλη μορφή εκμετάλλευσης του περιεχομένου του ιστοτόπου. Ενδεικτικά απαγορεύεται η μόνιμη ή προσωρινή αναπαραγωγή και αποθήκευση του περιεχομένου του ιστοτόπου σε περισσότερους από δυο ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η μεταφόρτωσή του σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα χωρίς την άδεια του περιοδικού, η κάθε είδους παρουσίαση του στο κοινό μέσω του διαδικτύου ή άλλου μέσου, η αναπαραγωγή του σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, η διανομή, δημόσια εκμίσθωση ή δημόσιος δανεισμός του, καθώς και η κάθε μορφή αλλοίωσης, παραποίησης ή διασκευής του περιεχομένου του ιστοτόπου ή η μεταβίβαση σε οποιονδήποτε τρίτον της παρούσας άδειας χρήσης του.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα του και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η χρήση του διαδικτυακού μας τόπου:

Για οποιονδήποτε παράνομο ή αθέμιτο σκοπό.

Με τρόπο που αντίκειται στην υφιστάμενη νομοθεσία και ιδίως στην νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για να μεταδώσετε δεδομένα ή να ανεβάζετε υλικό που περιέχει ιούς ή υλικό (pop-up) ή ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα υπολογιστή ή προγράμματα ή αρχεία που έχουν σχεδιαστεί για να καταστρέφουν, να διακόπτουν ή να περιορίζουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε υπολογιστή, λογισμικού υπολογιστή ή υλικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Με τρόπο που αναπαριστά ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή αποτελεί μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι οποιοδήποτε υλικό που ανεβάζετε ή μεταδίδεται από εσάς από τον ιστότοπο:

δεν είναι ψευδές ή προσβλητικό ή δυσφημιστικό ή απειλητικό ή άσεμνο ή παράνομο ή επιβλαβές για ανηλίκους ή εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,

δεν παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου ατόμου.

δεν παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών.

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης.

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή, τροποποιώντας τους στην παρούσα ιστοσελίδα.

Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά τους όρους χρήσης, καθώς οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές είναι δεσμευτικές για εσάς.

Γενική Αποποίηση Ευθύνης.

Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενημερώνουμε τις πληροφορίες στο διαδικτυακό μας τόπο δεν κάνουμε καμία δήλωση, ότι το περιεχόμενο στο διαδικτυακό μας τόπο είναι ακριβές, πλήρες, ενημερωμένο ή απαλλαγμένο από λάθη ή παραλείψεις. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνουμε όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να κρατήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο διαδικτυακός μας τόπος είναι απαλλαγμένος από σφάλματα ή ιούς, ούτε ότι θα είναι πάντα διαθέσιμος.  

Σύνδεσμοι τρίτων

Όπου ο Ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή άλλους συνδέσμους που παρέχονται από τρίτα μέρη, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για ενημέρωσή σας.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν υποστηρίζουμε το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών ή πόρων.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι όροι χρήσης διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. Σε περίπτωση που ως χρήστης εντοπίσετε κάποιο προβληματικό από νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο  κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας σας παροτρύνουμε να μας ενημερώσετε άμεσα στο info@epoliteia.gr.  

3) Πολιτική για τα cookies και αρχεία καταγραφής log files

Πολιτική για τα cookies.

Η διαχείριση των προτιμήσεών σας για τα cookies μπορεί να γίνει μέσω του cookie banner.

Χρησιμοποιούμε τα cookies που είναι αναγκαία για τη διατήρηση της σύνδεσής σας στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες και για την αποθήκευση των επιλογών σας σε σχέση με τα προαιρετικά cookies.

Μόνο τα απαραίτητα cookies (ιχνηλάτες) είναι προενεργοποιημένα, ενώ για τα λοιπά cookies θα πρέπει να μας παρέχετε τη συγκατάθεση σας, αφού πρώρα λάβετε γνώση της κατηγορίας των ιχνηλατών που χρησιμοποιούνται.

Η προ-επιλογή των προαιρετικών cookies είναι απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται μόνο με θετική ενέργεια/ συγκατάθεση σας.

Μόνο εφόσον μας παρέχετε την συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε προαιρετικά cookies (google analytics) για τη μέτρηση και ανάλυση της επισκεψιμότητας με σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου. Για τα google analytics: https://support.google.com/analytics/answer/7421425?hl=el

Αρχεία καταγραφής- log files.

 Σκοπός αποθήκευσης των αρχείων καταγραφής είναι ο έλεγχος ασφάλειας των πληροφοριών και υπηρεσιών, η εξασφάλιση της δυνατότητας διερεύνησης τυχόν διαδικτυακών επιθέσεων και περιστατικών και η υποστήριξη τυχόν σχετικών νομικών αξιώσεων.

Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται για χρονικό διάστημα 12 μηνών και μπορεί να κοινοποιηθούν στην εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία για τον σκοπό της διαχείρισης ιστοσελίδας μας και στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο για τη διερεύνηση τυχόν διαδικτυακής επίθεσης και περιστατικού. Τα στοιχεία για τα οποία γίνεται διερεύνηση ή χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο νομικών αξιώσεων, τηρούνται για το εκάστοτε απαιτούμενο για τους σκοπούς αυτούς χρονικό διάστημα.

Θέλετε να έχετε πρόσβαση στα νέα e-books και τεύχη του epoliteia.gr νωρίτερα από κάθε άλλον;

Σας ενδιαφέρει να ενημερώνεστε άμεσα για τις νέες δημοσιεύσεις;
Αν ναι, τότε εγγραφείτε στο newsletter μας!