Ηλεκτρονικό Περιοδικό
Δημοσίου Δικαίου

e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ | Τεύχος 10, Απρίλιος – Ιούνιος 2024

ISSN: 2732-9666

Παρουσίαση:

Το δέκατο τεύχος του e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ ανοίγει με ένα πλούσιο αφιέρωμα στα 70 χρόνια της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα κείμενα των Ι. Κλάπα, Ν. Μαριόλη, Μ. Πικραμένου, Ι. Σαρμά και Λ.-Α. Σισιλιάνου. Το αφιέρωμα αυτό βασίζεται σε εισηγήσεις της εκδήλωσης με θέμα «Η ΕΣΔΑ: 70 χρόνια από την 1η κύρωσή της από την Ελλάδα (1953-2023)» που συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου–Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στις 13 Δεκεμβρίου 2023 στο ΕΚΠΑ, με αφορμή τα 70 χρόνια από την πρώτη κύρωση της ΕΣΔΑ από την Ελλάδα.

Στην ενότητα των Μελετών, η Φ. Παναγοπούλου αναλύει την προστασία των δεδομένων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και η Κ. Τεξακαλίδου το ζήτημα της αιτιολογίας των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων.

Στη Νομολογία, ο Π. Μαντζούφας και η Δ. Χαϊκάλη σχολιάζουν τη ΣτΕ 1349/2023, για την αρμοδιότητα του ΕΣΡ ως προς την επιβολή κυρώσεων σε φορείς που παρέχουν τηλεοπτικές υπηρεσίες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, η Κ. Καρακάση την απόφαση C-231/2022 του ΔΕΕ στο πεδίο των προσωπικών δεδομένων και ο Δ. Αντωνάτος τη ΣτΕ 2262/2023 για τους αντιρρησίες συνείδησης.

Στις Βιβλιοκρισίες, ο Α. Καραμπατζός γράφει για το βιβλίο του Σπ. Βλαχόπουλου, Το «εγωιστικό γονίδιο» του δικαίου και το δίκαιο της τεχνητής νοημοσύνης – Από τον ανθρωποκεντρισμό στον οικοκεντρισμό και στους έξυπνους αλγόριθμους (Ευρασία, 2023) και οι Ε. Πρεβεδούρου-Γ. Καραβοκύρης για το βιβλίο του Β. Σκουρή, Σύνταγμα και Ηθική (Σάκκουλας, 2024).

Στο τεύχος θα βρείτε, όπως πάντα, το Συνταγματικό και Κοινοβουλευτικό μας χρονικό από τον Θ. Ξηρό.

Διαβάστε και αποθηκεύστε το e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Τεύχος 10, Απρίλιος – Ιούνιος 2024) εδώ.

Περιεχόμενα:

Εκδοτικό σημείωμα

Αφιέρωμα: 70 Χρόνια ΕΣΔΑ

Η αρχή ne bis in idem στο ποινικό δικονομικό δίκαιο υπό το φως της ΕΣΔΑ, Ιωάννα Κλάπα

Η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων κατά την ΕΣΔΑ και η συνεισφορά του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Νίκη Μαριόλη

Το ΕΔΔΑ και το ΣτΕ. O διάλογος δύο δικαστηρίων με δικαιοπλαστική εξουσία μεγάλης έντασης, Μιχάλης Ν. Πικραμένος

Η επιρροή της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στις αλλαγές που συντελέστηκαν πρόσφατα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Ιωάννης Σαρμάς

Όψεις της μοναδικότητας της ΕΣΔΑ με την ευκαιρία της 70ής επετείου από την πρώτη κύρωση της ΕΣΔΑ από την Ελλάδα, Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος

Μελέτες:

Data Protection for SMEs, Fereniki Panagopoulou

Αυξημένη υποχρέωση των διοικητικών δικαστηρίων προς αιτιολογία των αποφάσεών τους: Ιδιόμορφη πτυχή της κατά το άρθ. 93 παρ. 3 Σ. υποχρέωσης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας των δικαστικών αποφάσεων ή πρακτική ανάγκη;, Κυριακή Τεξακαλίδου

Συνταγματικό – Κοινοβουλευτικό Χρονικό (Ιανουάριος-Μάρτιος 2024), Θανάσης Γ. Ξηρός

Σχόλια Νομολογίας:

Η αρμοδιότητα του ΕΣΡ για την επιβολή κυρώσεων σε φορείς που παρέχουν τηλεοπτικές υπηρεσίες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου – Σχόλιο στην υπ’ αριθμ. 1349/2023 απόφαση ΣτΕ, Παναγιώτης Μαντζούφας-Διονυσία Χαϊκάλη

ΓΚΠΔ – Δημοσίευση και αρχειοθέτηση επίσημων εγγράφων. Σχολιασμός επί της με αριθ. C-231/2022 Απόφασης του ΔΕΕ της 11ης Ιανουαρίου 2024, Κυριακή Καρακάση

Αντιρρησίες συνείδησης: Μεταξύ σκληρού πυρήνα του Κράτους και σκληρού πυρήνα της συνείδησης (ΣτΕ 2262/2023 επτ.), Διονύσιος Αντωνάτος

Βιβλιοκρισίες:

Από τον ανθρωποκεντρισμό στον οικοκεντρισμό: Ένας δύσκολος, πλην όμως αναγκαίος αναπροσανατολισμός του δικαίου, Αντώνης Γ. Καραμπατζός

Σύνταγμα και Ηθική. Οι κανόνες της ηθικής στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2024, Ευγενία Πρεβεδούρου-Γιώργος Καραβοκύρης

Θέλετε να έχετε πρόσβαση στα νέα e-books και τεύχη του epoliteia.gr νωρίτερα από κάθε άλλον;

Σας ενδιαφέρει να ενημερώνεστε άμεσα για τις νέες δημοσιεύσεις;
Αν ναι, τότε εγγραφείτε στο newsletter μας!