Ηλεκτρονικό Περιοδικό
Δημοσίου Δικαίου

e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ | Τεύχος 2, Απρίλιος – Ιούνιος 2022

ISSN: 2732-9666

Παρουσίαση:

To δεύτερο τεύχος του e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ φιλοξενεί μελέτες συνταγματικού, διοικητικού και ευρωπαϊκού δικαίου από καταξιωμένους και νέους επιστήμονες. Στο συνταγματικό πεδίο, ο Ξ. Κοντιάδης συγκρίνει τις αναθεωρήσεις του 2001 και του 2019, με άξονα τον χαρακτήρα του κοινοβουλευτισμού μας, ενώ η Ε. Σαββίδη πραγματεύεται τη σχέση δημοσίων συμβάσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο διοικητικό δίκαιο, η μελέτη της Ε. Πρεβεδούρου εστιάζει στην προβληματική του ηπίου δικαίου και του δικαστικού του ελέγχου, ο Η. Κουβαράς αναλύει τα ζητήματα αποτελεσματικότητας και αντικειμενικότητας στην πραγματογνωμοσύνη του ΚΔΔ και ο Β. Τσιγαρίδας εμβαθύνει στην αοριστία των εισαγωγικών δικογράφων στην αίτηση ακύρωσης και την προσφυγή ουσίας. Στην εξέλιξη της νομολογίας του ΔΕΕ για τους όρους εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων επικεντρώνεται η ξενόγλωσση συμβολή της Ο. Γιακουμινάκη. Στην ύλη περιλαμβάνονται επίσης σχόλια σε νομολογία των δικαστηρίων, ελληνικών και ξένων, και σε αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ, καθώς και βιβλιοκρισία για το έργο των Σ. Δεβετζή και Α. Στεργίου (επιμ.) με αντικείμενο την κοινωνική ασφάλιση στην πανδημία.

Διαβάστε και αποθηκεύστε το e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Τεύχος 2, Απρίλιος-Ιούνιος 2022) εδώ.

Περιεχόμενα:

Εκδοτικό σημείωμα

Μελέτες:

Το μετέωρο βήμα από τον συναινετικό στον συγκρουσιακό κοινοβουλευτισμό. Συγκρίνοντας τις αναθεωρήσεις του 2001 και του 2019, Ξενοφών Κοντιάδης


Δημόσιες συμβάσεις και ανθρώπινα δικαιώματα: Μια (επαν)αναδυόμενη σχέση, Ευανθία Σαββίδη


O δικαστικός έλεγχος των πράξεων του ήπιου δικαίου, Ευγενία Β. Πρεβεδούρου


Ανομολόγητα ελλείμματα αποτελεσματικότητας και αντικειμενικότητας στη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης κατά τον Κ.Δ.Δ., Ηλίας Κουβαράς


The performance clauses of public procurement contracts; the tug-of-war between public and private law, Olga Giakouminaki


Η αοριστία των εισαγωγικών δικογράφων της αίτησης ακύρωσης και της προσφυγής ουσίας, Βασίλης Π. Τσιγαρίδας

Συνταγματικό-Κοινοβουλευτικό Χρονικό:

Συνταγματικό-Κοινοβουλευτικό Χρονικό (Ιανουάριος-Μάρτιος 2022), Θανάσης Γ. Ξηρός

Σχόλια Νομολογίας:

Σκέψεις και προβληματισμοί σχετικά με την ανάκληση πρόσληψης για την οποία διαπιστώθηκε δόλια ενέργεια του διοικούμενου, με αφορμή τη ΔΕφΑθ 451/2020. Διοικητικό μέτρο με κατ’ εξοχήν επανορθωτικό χαρακτήρα ή κύρωση;, Χρήστος Δετσαρίδης


Η ισότητα των φύλων κατά την πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις & αξιώματα & η προστασία του δημοσίου συμφέροντος (σχόλιο στην Ολομ. ΣτΕ 1363/2021), Διονύσης Φιλίππου


Σχόλιο στη ΣτΕ Τμ. Στ΄ 2460/2021, Μανόλης Ι. Βελεγράκης


Η απόφαση ΔΕΕ της 15ης Ιουλίου 2021 στην υπόθεση C-848/19 P – Η σημασία της αρχής της ενεργειακής αλληλεγγύης στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μαγδαληνή-Χριστίνα Βλάχου-Βλαχοπούλου


Σχολιασμός επί της με αριθ. 55/2021 απόφασης της αρχής προστασίας δεδομένων, Κυριακή Καρακάση


Απόφαση ΑΠΔΠΧ 26/2021. Δικαίωμα πρόσβασης γονέα σε προσωπικά δεδομένα ανήλικου τέκνου, Σουζάνα Παπακωνσταντίνου

Βιβλιοκρισίες:

S. Devetzi/A. Stergiou (Eds.), Social security in times of corona, Sakkoulas Publications, 2021, Παναγιώτα Ξυλάκη

Θέλετε να έχετε πρόσβαση στα νέα e-books και τεύχη του epoliteia.gr νωρίτερα από κάθε άλλον;

Σας ενδιαφέρει να ενημερώνεστε άμεσα για τις νέες δημοσιεύσεις;
Αν ναι, τότε εγγραφείτε στο newsletter μας!