Ηλεκτρονικό Περιοδικό
Δημοσίου Δικαίου

Ανατροπές – Πρόοδος και αναθεωρητισμός με πρωταγωνιστή το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ιωάννης Σαρμάς

Ανατροπές – Πρόοδος και αναθεωρητισμός με πρωταγωνιστή το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ιωάννης Σαρμάς

ISBN: 978-618-85921-9-3

Παρουσίαση:

Στο e-book παρουσιάζονται με τη γνωστή γλαφυρή, κατανοητή και απολαυστική γραφή που διακρίνει τον συγγραφέα, τρεις πρόσφατες και πολύ σημαντικές αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που αφορούν τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, την άμβλωση των γυναικών και την πρόσβαση των Αφροαμερικανών στα Πανεπιστήμια. Και οι τρεις διαποτίζονται από μία κοινή αξία, την ισότητα, και αφορούν ομάδες προσώπων που περιμένουν από το δίκαιο να άρει την άνιση μεταχείριση που υφίστανται. Οι ομοφυλόφιλοι επιδιώκουν την πρόσβαση στον θεσμό του γάμου των ετεροφυλόφιλων, αναμένοντας έτσι ένα ίσο δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. Οι γυναίκες προσβλέπουν με την πρόσβαση στην άμβλωση να ελευθερώσουν το σώμα τους από μία κύηση που υποβαθμίζει τις συνθήκες της ζωής τους. Και οι Αφροαμερικανοί, ιστορικά καταπιεσμένοι, επιδιώκουν την πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακά ιδρύματα, ελπίζοντας ότι έτσι θα τύχουν ισότητας ευκαιριών με τους λευκούς.

Διαβάστε και αποθηκεύστε το e-book εδώ.

Περιεχόμενα:

Πρόλογος
Γιάννη Α. Τασόπουλου

Γενική Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ισότητα όλων στην πρόσβαση στον θεσµό του πολιτικού γάµου

Εισαγωγή στην απόφαση “Obergefell”
Οι υποθέσεις που έδωσαν αφορµή στη λήψη της απόφασης
Οι τρεις πιο υποδειγµατικές υποθέσεις
Το κεντρικό ζήτηµα
Το ζήτηµα της ίσης προστασίας από τους νόµους
Μια πρόσθετη δυσκολία: ο δικαστικός χαρακτήρας του αγώνα
Η αποδόµηση της παραδοσιακής αντίληψης για τον γάµο: η εξελικτική οπτική
Το θεµελιώδες δικαίωµα στον γάµο
Η συνταγµατική προστασία της ιδιωτικότητας µεταξύ ατόµων του ιδίου φύλου
Η αναδόµηση του θεσµού του γάµου εντός νέου πλαισίου
Το κεντρικό νόηµα του γάµου σε µια σύγχρονη κοινωνία
Τα οφέλη από την υπαγωγή στο νοµικό καθεστώς του γάµου
Η έννοια της «στέρησης ελευθερίας» κατά τη 14η Τροποποίηση του Συντάγµατος των Ηνωµένων Πολιτειών
Η σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έλαβε την κρίσιµη απόφαση
Οι µειοψηφικές γνώµες στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου
Η γνώµη του δικαστή Thomas ως προς τη στέρηση ελευθερίας κατά τη 14η Τροποποίηση
Η γνώµη του προέδρου Roberts για το ίδιο ζήτηµα
Η κριτική της απόφασης από τους δικαστές Scalia και Alito
Γιατί η οµοσπονδιακή δικαιοσύνη αναµείχθηκε σε ζήτηµα που υπαγόταν στη δικαιοδοσία των Πολιτειών
Η σχέση της 5ης µε τη 14η Τροποποίηση και η ανάµειξη της Οµοσπονδίας
Η κανονιστική υποταγή της 14ης Τροποποίησης στην 5η Τροποποίηση
Πώς ερµηνεύουµε το Σύνταγµα;
Πώς απαντάει η πλειοψηφία στην κριτική που της ασκήθηκε από τη µειοψηφία ως προς την έννοια της ελευθερίας στη 14η Τροποποίηση
Η ίση προστασία από τους νόµους
Η δέουσα κατά νόµο διαδικασία
Η δέουσα κατά νόµο διαδικασία στις υπό συζήτηση υποθέσεις
Το δηµοκρατικό επιχείρηµα της µειοψηφίας
Η απάντηση της πλειοψηφίας
Τα παιδιά στον γάµο των ατόµων του ιδίου φύλου
Ζήτηµα συνοχής της νέας έννοµης τάξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η αφαίρεση από τις γυναίκες του οµοσπονδιακού συνταγµατικού δικαιώµατος στην άµβλωσ
η
Εισαγωγή στην απόφαση “Dobbs”
Η ανατροπή που επέφερε η απόφαση
Τι είχε κρίνει το Ανώτατο Δικαστήριο το 1973 στην απόφασή του “Roe”
Τα τρία τρίµηνα της κύησης
Η απόφαση “Casey” του 1992
Η εγκατάλειψη της διαίρεσης της εγκυµοσύνης σε τρία τρίµηνα
Η άµβλωση ύστερα από «µερικό τοκετό» του εµβρύου
O Πρόεδρος Trump ορίζει τρεις νέους δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο
O νόµος του 2018 της Πολιτείας του Mississippi για τις αµβλώσεις
Τα δύο διακριτά ζητήµατα και η γνώµη του Προέδρου Roberts
Νέα ανάγνωση της νοµολογίας “Roe” και “Casey”
Γιατί η 15η εβδοµάδα προσφέρεται ως όριο άσκησης του δικαιώµατος
Η καθαρή γραµµή της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας στην απόφαση “Dobbs”
Τα σηµεία σύγκρουσης πλειοψηφίας και µειοψηφίας
Γιατί δεν έπρεπε να ανατραπούν τα νοµολογηθέντα µε τις αποφάσεις “Roe” και “Casey”
Οι τρεις παράγοντες για την ανατροπή µιας πάγιας νοµολογίας
Γιατί η πλειοψηφία των πέντε θεωρεί ότι δεν τη δεσµεύει η αρχή τήρησης των νοµολογηθέντων ως προς τις “Roe” και “Casey”
Το «τεράστιο» κατά τη πλειοψηφία των πέντε λάθος των αποφάσεων “Roe” και “Casey”
Η αµφισβήτηση από την πλειοψηφία των πέντε της “Dobbs” της ποιότητας των νοµικών συλλογισµών στις “Roe” και “Casey”
Η συνταγµατική θεµελίωση του δικαιώµατος της εγκύου στην άµβλωση, σύµφωνα µε τη γνώµη της µειοψηφίας
Η ανεύρεση της ορθής ισορροπίας, εγγενές στοιχείο στην εύτακτη ελευθερία
Η απαίτηση να είναι η ελευθερία βαθιά ριζωµένη στην ιστορία και τις παραδόσεις του έθνους
Η ριζική άρνηση της πλειοψηφίας των πέντε ως προς την ύπαρξη συνταγµατικού δικαιώµατος
στην άµβλωση
Ο αυστηρός και οι χαλαρότεροι δικαστικοί έλεγχοι
Η πλειοψηφία αναζητεί το νόηµα της 14ης Τροποποίησης µε τα δεδοµένα του 1868
Η απόρριψη της επιχειρηµατολογίας περί ιδιωτικότητας, σωµατικής ακεραιότητας και αυτονοµίας
Γιατί η πλειοψηφία των πέντε προτίµησε την ακραία λύση;
Η ορθότητα της πρότασης του Προέδρου Roberts
Η ιδεολογική προκατάληψη της πλειοψηφίας των πέντε
Οι συνέπειες της απόφασης “Dobbs”
Κινδυνεύει όλη η νοµολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου περί σεβασµού του ιδιωτικού βίου των ατόµων;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η αντισυνταγµατικότητα των θετικών διακρίσεων υπέρ µειονοτήτων στην πρόσβαση σε Πανεπιστήµιο

Εισαγωγή στην απόφαση “Students for Fair Admissions”
Η προτίµηση υπέρ των Αφροαµερικανών και Λατινοαµερικανών στο σύστηµα εισαγωγής φοιτητών του Πανεπιστηµίου του Harvard
Το σύστηµα επιλογής υποψηφίων φοιτητών του Πανεπιστηµίου της Βόρειας Καρολίνας
Τι έκριναν τα κατώτερα δικαστήρια πριν από το Ανώτατο
Οι θετικές διακρίσεις υπέρ των µειονοτικών υποψηφίων φοιτητών στην προηγούµενη νοµολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου
Η απόφαση επί της υποθέσεως “Bakke”: η αποδοχή θετικών διακρίσεων υπέρ µειονοτικών υποψηφίων
Η απόφαση επί της υποθέσεως “Grutter”: η καθιέρωση των θετικών διακρίσεων
Διευκρινίσεις στην έκταση του δικαστικού ελέγχου: οι υποθέσεις “Fisher I” και “Fisher II”
Η επιχειρηµατολογία “zero sum game” της ένωσης «Σπουδαστές για Δίκαιες Εισαγωγές»
Πώς λαµβάνεται υπόψη η φυλή του υποψηφίου στα συστήµατα επιλογής φοιτητών
Η προώθηση της διαφορετικότητας στο σώµα των φοιτητών συνιστά θετική διάκριση
Η κριτική της πλειοψηφίας για την αυθαιρεσία που µπορούσε να κρύψει το επίδικο σύστηµα επιλογής φοιτητών
Το κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο των υποθέσεων: η δολοφονία του George Floyd
Η λεγόµενη “Critical Race Theory” (Κριτική Φυλετική Θεωρία)
Από την “Critical Race Theory” στην “Critical Theory”
Οι anti-subordination και anti-classification αρχές ερµηνείας της 14ης Τροποποίησης του Συντάγµατος
των Ηνωµένων Πολιτειών
Ποια αρχή ερµηνείας της 14ης Τροποποίησης ακολουθούσε το Ανώτατο Δικαστήριο µέχρι τον Ιούνιο του 2023;
Η σύνθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην απόφαση “Students for Fair Admissions”
Οι συνταγµατικές ρυθµίσεις για τις φυλετικές διακρίσεις στις Ηνωµένες Πολιτείες
Η µονοµαχία των δικαστών Thomas και Jackson ως προς την έννοια της ισότητας του νόµου που
αναγγέλλει η 14η Τροποποίηση
Η ισότητα ως «τυφλότητα» στο χρώµα του δέρµατος κατά την αντίληψη της πλειοψηφίας
Η ισότητα ως συνείδηση της φυλετικής αδικίας που υφίστανται οµάδες του πληθυσµού, κατά την αντίληψη της µειοψηφίας
Η υποκριτικότητα των επιχειρηµάτων της πλειοψηφίας κατά τη δικαστή Sonia Sotomayor
Το ζήτηµα της χρονικής ισχύος των επίδικων µέτρων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προχωράμε σε βιβλιοδεσία και εκτύπωση επαρκούς αριθμού αντιτύπων, προκειμένου να διανέμονται τιμής ένεκεν και να μοιράζονται σε βιβλιοθήκες.

Θέλετε να έχετε πρόσβαση στα νέα e-books και τεύχη του epoliteia.gr νωρίτερα από κάθε άλλον;

Σας ενδιαφέρει να ενημερώνεστε άμεσα για τις νέες δημοσιεύσεις;
Αν ναι, τότε εγγραφείτε στο newsletter μας!