Ηλεκτρονικό Περιοδικό
Δημοσίου Δικαίου

Η Νομοθέτηση ως Επιστήμη, Π. Καρκατσούλης

Παρουσίαση:

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το e-ΠΟΛΙΤΕΙΑ επανεκδίδουν σε ηλεκτρονική μορφή τη μελέτη του εμπειρογνώμονα δημόσιας διοίκησης, Συμβούλου του ΑΣΕΠ και π. βουλευτή, Παναγιώτη Καρκατσούλη, «Η Νομοθέτηση ως Επιστήμη».

Η μελέτη αυτή δημοσιεύτηκε, για πρώτη φορά, πριν από 33 χρόνια και αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση μιας νέας επιστημονικής πειθαρχίας, της Νομοθέτησης.

Σ’ αυτήν παρουσιάζεται το κοινωνικο-πολιτικό υπόβαθρο της Νομοθέτησης που διαμορφώθηκε με βάση τις εξελίξεις στις κοινωνικές επιστήμες κατά τις ταραχώδεις αλλά και παραγωγικές δεκαετίες 1960-1970. Η υποχώρηση του νομικού θετικισμού και η είσοδος στην εποχή των αυτοματισμών και της ψηφιακής εποχής δημιούργησαν εύφορο έδαφος για την ώσμωση ρευμάτων που έρχονταν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με πιο ενδιαφέρουσα τη ζεύξη της Δημόσιας Πολιτικής και του μάνατζμεντ με την Κοινωνιολογία και τη νομική επιστήμη.

Στη «Νομοθέτηση ως Επιστήμη» προτείνεται η εισαγωγή ενός κύκλου σπουδών που θα συνδυάζει τη θεωρία και την πρακτική, δημιουργώντας επαγγελματίες νομοθέτες και εργαλεία κατάλληλα για την βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, όπως είναι η Ανάλυση Επιπτώσεων.

Εκείνο όμως που διακρίνει τη «Νομοθέτηση ως Επιστήμη» είναι η μεθοδολογική στοιχείωσή της με βάση την θεωρία των αυτοαναφερόμενων κοινωνικών συστημάτων του Niklas Luhmann και των επιγόνων του. Με επίκεντρο τις θεωρίες της κοινωνικής διαφοροποίησης και της εργαλειακής κλειστότητας που προέρχονται από την Κυβερνητική, της αυτοοργάνωσης και την αυτοποίησης από τη Βιολογία και την Ψυχολογία, διαγράφεται ο αναστοχαστικός χαρακτήρα του σύγχρονου κανόνα δικαίου. Αυτή η θεωρητική ανάλυση αποτελεί τη βάση μιας νομοθετικής επιστήμης που μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες ενός περίπλοκου, σύνθετου και αντιφατικού κόσμου, διατηρώντας το δίκαιο ως μηχανισμό κοινωνικής ενσωμάτωσης και το κράτος δικαίου ως θεμέλιο των σύγχρονων δημοκρατιών.

Τρεις δεκαετίες μετά, η «Νομοθέτηση ως Επιστήμη» παραμένει επίκαιρη στις επισημάνσεις της και χρήσιμο βοήθημα για όποιον αναζητά νέες λύσεις σε παλιά, αλλά διαχρονικά επίκαιρα, προβλήματα. 

Διαβάστε και αποθηκεύστε το e-book εδώ.

Περιεχόμενα:

Συντομογραφίες
Πρόλογος στην ηλεκτρονική έκδοση της «Νομοθέτησης ως επιστήμης»

Ι. Εισαγωγή

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

 1. Προς μία καταγραφή της έννοιας και του αντικειμένου της νομοθετικής επιστήμης
 2. Αίτια και αφορμές της εμφανίσεως της σύγχρονης νομοθετικής επιστήμης
  2.1. Κρισιακά φαινόμενα του δικαίου: Προϊούσα νομορρύθμιση-Πολυνομία
  2.2. Οι συνισταμένες της σύγχρονης νομοθετικής επιστήμης
  Παρέκβαση Ι: Η έρευνα εφαρμογής
 3. Όρια και περιεχόμενο της νομοθετικής επιστήμης
  3.1. Η νομοθετική επιστήμη ως αυτοτελής κλάδος των νομικών σπουδών
  3.1.1. Περιεχόμενο του μαθήματος της Νομοθέτησης
  3.2. Η συμβολή της νομοθετικής επιστήμης στην αναβάθμιση του παραγομένου νομοθετικού έργου
 4. Η προβληματική της εργασίας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 1. Η θεωρία της κοινωνικής διαφοροποίησης
  1.1. Προβλήματα ελέγχου συστημάτων με υψηλή πολυπλοκότητα
 2. Αυτοαναφορά-Αυτοποίηση
  2.1. Ορισμός της έννοιας της «αυτοαναφοράς»
  2.1.1. Τα αυτοποιητικά συστήματα: Μία εξειδικευμένη περίπτωση αυτοαναφερομένων συστημάτων
  2.1.2. Ιδιότητες ενός (γενικού) αυτοποιητικού συστήματος
  2.2. Η μεταφορά της θεωρίας των αυτοποιητικών συστημάτων στις κοινωνικές επιστήμες
  Παρέκβαση ΙΙ. Οι γνωσιολογικές αφετηρίες της αυτοποίησης
  2.2.1. Η θεωρία των αυτοποιητικών κοινωνικών συστημάτων του Niklas Luhmann
  2.2.2. Επικοινωνία μεταξύ αυτοποιητικών κοινωνικών (υπο-) συστημάτων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

 1. Το δίκαιο ως αυτοποιητικό σύστημα
 2. Επαναπροσδιορισμός τριών θεμελιακών εννοιών εντός του αυτοποιητικού δικαιικού συστήματος
  2.1. Η έννοια του κανόνα δικαίου
  2.2. Η έννοια της θετικότητας
  2.3. Η έννοια της δικαιοσύνης
 3. Σχέση μεταξύ δικαιικού υποσυστήματος και λοιπών κοινωνικών υποσυστημάτων
  3.1. Η πρόταση του ανακλαστικού δικαίου
  3.2. Η θεωρία του ανακλαστικού δικαίου μπορεί να αποτελέσει
  το θεμέλιο οικοδόμησης της νέας νομοθετικής επιστήμης

Βιβλιογραφία

Προχωράμε σε βιβλιοδεσία και εκτύπωση επαρκούς αριθμού αντιτύπων, προκειμένου να διανέμονται τιμής ένεκεν και να μοιράζονται σε βιβλιοθήκες.

Θέλετε να έχετε πρόσβαση στα νέα e-books και τεύχη του epoliteia.gr νωρίτερα από κάθε άλλον;

Σας ενδιαφέρει να ενημερώνεστε άμεσα για τις νέες δημοσιεύσεις;
Αν ναι, τότε εγγραφείτε στο newsletter μας!