Ηλεκτρονικό Περιοδικό
Δημοσίου Δικαίου

Συνταγματικό Δίκαιο (Α’ & Β’ Τόμος), Δημήτρης Θ. Τσάτσος

Συνταγματικό Δίκαιο (Α' & Β' Τόμος), Δημήτρης Θ. Τσάτσος

Παρουσίαση:

Το «Συνταγματικό Δίκαιο» του Δημήτρη Θ. Τσάτσου, παρότι τρίτομο, συνιστά την επιτομή της επιστημονικής και παιδαγωγικής πτυχής της πολύπτυχης προσωπικότητάς του.

Το έργο αυτό ανήκει – για την ακρίβεια ανήκε εξαρχής και κατά μείζονα λόγο ανήκει τώρα, δώδεκα χρόνια μετά τον θάνατο του συγγραφέα του – στον βραχύ κατάλογο των κλασικών έργων της βιβλιογραφίας του ελληνικού Συνταγματικού Δικαίου.

Ο πρώτος τόμος, το θεωρητικό θεμέλιο, καλύπτει καταρχάς την ύλη της Πολιτειολογίας […], καθώς επίσης και την ύλη της γενικής θεωρίας του Συνταγματικού Δικαίου με ανυπέρβλητο επαγωγικό τρόπο και μοναδική εξοικείωση με τις θεμελιώδεις αλλά πάντα απαιτητικές έννοιες που κορυφώνονται με τη διδασκαλία της ερμηνείας του Συντάγματος ως ιδιαίτερης, πολύ πιο απαιτητικής, όψης της ερμηνείας του Δικαίου. Ενώ ο δεύτερος τόμος, που καλύπτει με συστηματικό και ενδελεχή τρόπο το σύνολο της ύλης του λεγόμενου οργανωτικού μέρους του Συνταγματικού Δικαίου, παρότι δεν ενσωματώνει τις αλλαγές που επέφεραν οι αναθεωρήσεις του 2001 και σημειακά του 2008 και του 2019, περιέχει θεωρητικές αναλύσεις που αφορούν τις οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος και τα άμεσα όργανα του κράτους, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων περί δημόσιας διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, δικαιοσύνης καθώς και περί των σχέσεων κράτους και εκκλησίας, που εξακολουθούν να είναι απολύτως επίκαιρες.

(από τον πρόλογο του Ε. Βενιζέλου στην παρούσα έκδοση)


Α’ Τόμος – Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Το αντικείμενο του Συνταγματικού Δικαίου
2. Μέθοδος και δομή
3. Σχολιασμένη γενική βιβλιογραφία


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

4. Εισαγωγή στον πολιτειολογικό προβληματισμό
5. Το δίκαιο
6. Η πολιτεία
7. Η έννοια του “πολιτικού”
8. Ο θεσμός
9. Το πολίτευμα


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

10. Η έννοια του Συντάγματος και οι διακρίσεις του
11. Η γένεση του Συντάγματος
12. Πραγμάτωση και λειτουργίες του Συστήματος
13. Η προστασία του Συντάγματος
14. Το πρόβλημα της ερμηνείας του Συντάγματος


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

15. Εισαγωγικά
16. Από την ιστορική ευκαιρία (1974) στο Σύνταγμα της συγκυρίας 1975
17. Η αναθεώρηση του 1986
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
18. Εισαγωγή
19. Το τυπικό Συνταγματικό Δίκαιο
20. Το ευρωπαϊκό-κοινοτικό δίκαιο
21. Το διεθνές δίκαιο
22. Ο νόμος
23. Ο κανονισμός της Βουλής
24. Οι κανονιστικές πράξεις της εκτελεστικής λειτουργίας
25. Το συνταγματικό έθιμο
26. Η νομολογία


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΟΡΩΝ

Διαβάστε και αποθηκεύστε το e-book εδώ.


Β’ Τόμος – Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Η Πολιτεία ως αντικείμενο του Συνταγματικού Δικαίου
2. Η δομή του έργου
3. Βιβλιογραφία


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

4. Εισαγωγή
5. Η δημοκρατική αρχή
6. Η αντιπροσωπευτική αρχή
7. Η κοινοβουλευτική αρχή
8. Η αρχή του πολυκομματισμού
9. Η αρχή της “προεδρευόμενης” Δημοκρατίας
10. Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών
11. Οι αρχές του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΣ

12. Εισαγωγή
13. Το εκλογικό σώμα
14. Η Βουλή
15. Η Κυβέρνηση
16. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

17. Εισαγωγή
18. Η συνταγματική εγγύηση της διοικητικής αποκέντρωσης
19. Η συνταγματική εγγύηση της τοπικής αυτοδιοίκησης
20. Τα συνταγματικά πλαίσια του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

21. Εισαγωγικά
22. Συνταγματικές αρχές λειτουργίας των δικαστηρίων
23. Τα δικαστήρια που προβλέπονται από το Σύνταγμα
24. Οι δικαστικοί λειτουργοί


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

25. Εισαγωγικά
26. Η τυπολογία της νομικής σχέσης Εκκλησίας και Πολιτείας
27. Οι σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας κατά το Σύνταγμα 1975/1986
28. Το ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Διαβάστε και αποθηκεύστε το e-book εδώ.

Θέλετε να έχετε πρόσβαση στα νέα e-books και τεύχη του epoliteia.gr νωρίτερα από κάθε άλλον;

Σας ενδιαφέρει να ενημερώνεστε άμεσα για τις νέες δημοσιεύσεις;
Αν ναι, τότε εγγραφείτε στο newsletter μας!