Ηλεκτρονικό Περιοδικό
Δημοσίου Δικαίου

Εσωκομματική Δημοκρατία, Δημήτρης Θ. Τσάτσος

ISBN: 978-618-80021-7-3

Παρουσίαση

Στο σύντομο αυτό βιβλίο, ο Δημήτρης Θ. Τσάτσος αναλύει με αιχμηρό λόγο τις περιπέτειες της εσωκομματικής δημοκρατίας υπό συνθήκες ιδιωτικοποιημένης πολιτικής. Ο εσωκομματικός πλουραλισμός, η πολυτασικότητα, δηλαδή η εσωκομματική δημοκρατία, ενισχύει και την αντιπροσωπευτικότητα των κομματικών αποφάσεων και κατοχυρώνει την ηγεσία. Ο σεβασμός της διαφωνίας με την εκάστοτε άρχουσα άποψη δοκιμάζει μεν την αξιοπιστία, αλλά καθιστά το πολιτικό κόμμα ακόμη αποτελεσματικότερο και παιδαγωγικά χρησιμότερο.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Θέμα και δομή


ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
I. Η έννοια του πολιτικού κόμματος
II. Η έννοια της δημοκρατίας
IIΙ. Η έννοια της πολιτικής


ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
I. Εισαγωγική παρατήρηση
II. Πολιτευματική και εσωκομματική δημοκρατία
III. Αντιπροσωπευτική και συμμετοχική δημοκρατία
IV. «Εσωκομματική δημοκρατία», «μονοπωλιακός» ρόλος του πολιτικού κόμματος και «ολιγοκομματισμός»
V. Συμπέρασμα


ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ: Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
I. Εισαγωγική παρατήρηση
II. Η σχετική αυτονομία του πολιτικού κόμματος
III. Η κανονιστική συναγωγή της αρχής της εσωκομματικής δημοκρατίας από την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας
IV. Ένας συνταγματικός κανόνας δικαίου χωρίς κυρώσεις;


ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ: ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
I. Εισαγωγική παρατήρηση
II. Η ιδιωτικοποίηση της πολιτικής: Αφετηρίες
III. Μορφολογία της ιδιωτικοποιημένης πολιτικής
IV. Οι συνέπειες της ιδιωτικοποιημένης πολιτικής στην εφαρμοσιμότητα της αρχής της εσωκομματικής δημοκρατίας


Συμπεράσματα
Επίμετρο

Διαβάστε και αποθηκεύστε το e-book εδώ.

Προχωράμε σε βιβλιοδεσία και εκτύπωση επαρκούς αριθμού αντιτύπων, προκειμένου να διανέμονται τιμής ένεκεν και να μοιράζονται σε βιβλιοθήκες.

Θέλετε να έχετε πρόσβαση στα νέα e-books και τεύχη του epoliteia.gr νωρίτερα από κάθε άλλον;

Σας ενδιαφέρει να ενημερώνεστε άμεσα για τις νέες δημοσιεύσεις;
Αν ναι, τότε εγγραφείτε στο newsletter μας!