Ηλεκτρονικό Περιοδικό
Δημοσίου Δικαίου

Πολιτεία, Δημήτρης Θ. Τσάτσος

ISBN: 978-618-80021-1-1

Παρουσίαση

Η πολιτεία απασχόλησε τον Δημήτρη Θ. Τσάτσο μια ολόκληρη ζωή, και μάλιστα όχι μόνο διδακτικά και ερευνητικά – δηλαδή ως φιλοσοφικό, ιστορικό και θεσμικό φαινόμενο – αλλά και πρακτικά, έχοντας συμμετάσχει, λίγες βέβαια φορές, στους θεσμούς της, άλλοτε σε εθνικό επίπεδο και άλλοτε σ’ εκείνο της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Με το έργο αυτό ο συγγραφέας φιλοδοξεί να επικοινωνήσει όχι μόνο με τον φοιτητή των επιστημών που μελετούν την πολιτεία, αλλά και με τον πολίτη που θέλει να στοχαστεί για τον ιστορικό και θεσμικό χώρο που βιώνει και που με τη στάση του συμπροσδιορίζει. Παρά τον κατ’ ανάγκη επιλεκτικό χαρακτήρα ενός τέτοιου συγγραφικού εγχειρήματος, επιδιώχθηκε το έργο να αποτελεί ταυτοχρόνως μια συστηματική ενότητα.

Από τον Πρόλογο του βιβλίου

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα Ξενοφώντος Κοντιάδη
Πρόλογος
Εισαγωγή
Ενότητα Πρώτη – Η Πολιτεία ως αντικείμενο της επιστήμης
Ενότητα Δεύτερη – Τρεις Θεμελιώδεις Προκαταρκτικές Έννοιες Ι. Το Δίκαιο
Ενότητα Τρίτη – Τρεις Θεμελιώδεις Προκαταρκτικές Έννοιες ΙΙ. Η έννοια του Πολιτικού
Ενότητα Τέταρτη – Τρεις Θεμελιώδεις Προκαταρκτικές Έννοιες ΙΙΙ. Ο Θεσμός
Ενότητα Πέμπτη – Η έννοια της Πολιτείας
Ενότητα Έκτη – Το Σύνταγμα της Πολιτείας
Ενότητα Έβδομη – Η έννοια και οι ρίζες του σύγχρονου πολιτεύματος
Ενότητα Όγδοη – Το δημοκρατικό πολίτευμα
Ενότητα Ένατη – Η διάκριση των λειτουργιών της πολιτειακής εξουσίας
Ενότητα Δέκατη – Η Πολιτεία των πολιτικών κομμάτων
Επιλογικοί στοχασμοί
Επίμετρο Κωνσταντίνου Τσουκαλά

Διαβάστε και αποθηκεύστε το e-book εδώ.

Προχωράμε σε βιβλιοδεσία και εκτύπωση επαρκούς αριθμού αντιτύπων, προκειμένου να διανέμονται τιμής ένεκεν και να μοιράζονται σε βιβλιοθήκες.

Θέλετε να έχετε πρόσβαση στα νέα e-books και τεύχη του epoliteia.gr νωρίτερα από κάθε άλλον;

Σας ενδιαφέρει να ενημερώνεστε άμεσα για τις νέες δημοσιεύσεις;
Αν ναι, τότε εγγραφείτε στο newsletter μας!